Agnieszka Woszczyk

Jestem osobą cierpliwą, wyrozumiałą i empatyczną. Komunikatywność i uważność na drugiego człowieka sprawiają, że z łatwością nawiązuję relacje. W pracy z dziećmi stawiam na budowanie ich pewności siebie oraz niezależności. Chętnie podejmuję wyzwania w sferze emocji i motywacji, pokazując, że realizacja wyznaczonych celów odbywać się może w indywidualny sposób, odpowiedni dla każdego dziecka.

Bycie nauczycielem oznacza dla mnie dostrzeganie potencjału, interakcję z uczniem oraz stałe podnoszenie kompetencji, co przekłada się na rozwój osobisty i zawodowy.
Wieloletni pobyt w Wielkiej Brytanii zaowocował znajomością języka angielskiego oraz otwartością na wielokulturowość.

Studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Bedford College – English for Speakers of Other Languages. Dodatkowo, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) I i II stopnia Trener Terapii Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia Integracja Bilateralna Program Szkolny Joga Integralna – Ruch, oddech, mindfulness i compasion dla dzieci

Do góry