Karolina D’Urso Redlińska

W Małej Brytanii jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz trenerem oddechu dzieci. W pracy z grupą dbam o kształtowanie pozytywnej samooceny dzieci, stwarzając im warunki do osiągania sukcesów zgodnie z ich predyspozycjami. Bardzo ważne jest dla mnie poznanie każdego dziecka, jego pasji, zainteresowań, potrzeb i barier tak, by jak najlepiej móc zindywidualizować proces nauczania.

Podstawą mojej pracy jest komunikacja oraz reagowanie na potrzeby dzieci. Podczas pracy z dziećmi mam w myślach słowa Janusza Korczaka: „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział; nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.

Ukończyłam studia z zakresu Psychoprofilaktyki społecznej, Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Terapii specyficznych trudności w uczeniu się oraz Logopedii. Podnosząc systematycznie swoje kwalifikacje wzięłam udział w takich szkoleniach jak między innymi: Trener Oddechu Dzieci czy Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Do góry