Marek Świeboda

Zarządzam obiema placówkami pod kątem finansowym, organizacyjnym i technicznym, dbam o płynny przepływ informacji.

Działam tu i teraz i jestem skuteczny. W życiu zarządzałem wieloma projektami, z przeróżnych branż, żaden jednak nie przynosił mi tyle satysfakcji co ten.

Mój dzień pracy zaczynam od spaceru po placówce i przywitania się z dziećmi. One znają mnie, ja ich i czasem wspólnie rozwiązujemy jakiś problem.

Ukończyłem studia magisterskie na Politechnice Opolskiej.

Do góry