Olga Szyrszeń

Jestem nauczycielem od ponad sześciu lat, pracowałam z dziećmi od trzeciego do dziesiątego roku życia.

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych z resocjalizacji oraz edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ukończyłam studia podyplomowe z EiRONI na kierunku pedagogiki specjalnej.

Na co dzień jestem po prostu sobą, mam duszę artysty- uwielbiam świat muzyki. I to właśnie muzykę wplatam często w zajęcia.

Do góry